Lautapeli

Olli Salmi (25.4.2006, korjauksia 31.12.2006, 22.1.2009, 6.1.2010)

Uusi Tietosanakirja (1969) ja Facta (1969) sanovat hakusanassa "lautapeli":
"alk. muinaisegypt. kaksinpeli. Kumpikin pelaaja saa vuorokerroin siirrellä pelinappuloita tiettyjen sääntöjen mukaan laudalla, jossa on tav. kuusi kenttää kummankin pelaajan puoleisella sivulla. L:iksi nimitetään joskus myös muita erityisellä pelilaudalla ja nappuloilla pelattavia pelejä, kuten shakkia ja tammipeliä".

Saksassa on "Brettspiel" Meyers Konversationslexikonin (1888-1890) mukaan tarkoittanut kaksipuolisella taitettavalla laudalla pelattavia pelejä, hakusana Brettspiel. Näihin peleihin kuuluvat laudan kansipuolella pelattavat šakki, tammi ja mylly, ja sisäpuolella pelattavat backgammonin sukuiset pelit.

Sana "backgammon" tuli suomen kieleen 70-luvulla. Vielä Hurme-Pesosen Englantilais-suomalainen sanakirja (1973) kääntää sanan backgammon "triktrak (eräänl lautapeli)". 10. painos (1990) tietää jo, että peli on suomeksi backgammon. Tric-trac käännetään Hagforsin ranskan sanakirjassa (1954) lautapeliksi. Triktrak on ollut yleisnimitys lautapelille ja myös sen pelilaudalle ennen backgammonin leviämistä.

Meikäläinen lautapeli

Ainoa tuntemani suomenkielinen kuvaus lautapelistä on alunperin Koululaisen muistikirjassa v. 1934 ilmestynyt Ilmari Jäämaan (1888–1934) kuvaus.  Se on ilmestynyt myös Ajanvietteen ihmekirjassa (1. painos 1935) ja Antero Vipusessa (1950), josta itse sen lapsena luin ja innostuin heittojen merkillisiin nimiin. Antero Vipunen on vieläkin helposti saatavissa oleva kirja ja on merkillistä, ettei edes Salavan "Backgammon opiksi ja huviksi" (1992) tiedä mitään suomalaisesta perinteestä (tai edes ruotsalaisesta, josta on paljon tietoa). Nykyisissä pelejä esittelevissä kirjoissa ei meillä pelattua lautaa esitellä, sillä kirjat ovat englannista käännettyjä. Mukana on tyhmiä käännösvirheitä, esim. "point" '(nuolen) kärki' on käännetty sanalla "piste".  On harmi, että meidän vanhat perinteemme jäävät näin unhoon. Tämän sivun tarkoitus onkin säilyttää perinteitä, joten olen huolellisesti yrittänyt käyttää kaikkia Jäämaan termejä.

Säännöt

Jäämaan kuvaus on likipitäen täydellinen kuvaus pelistä. Pelilaudassa on kummallakin puolella 12 kärkeä eli kielekettä (nuolta), jotka on jaettu 6 nuolen neljänneksiin. Tarkoituksena on kiertää pelilauta jokaisella nappulalla arpanoppien mukaan ja pelata lopuksi nappulat laudalta pois. Muitakin voittotapoja on.

Aloitus määrätään heittämällä yhtä noppaa. Pienimmän silmäluvun saanut aloittaa. Kaikki 15 nappulaa (laattaa) järjestetään nuolelle oikeanpuoleiseen nurkkaan (talo) vastustajan lautapuoliskolle. Pelisuunta on kummallakin vastapäivään. Jos A:n puolella on pelisuuntaan numeroidut kielekkeet A1A12 ja B:n puolella B1–B12, niin A:n lähtökohta on B1 ja B:n A1. Pelissä käytetään kahta noppaa ja noppakuppia. Heitoilla on nimet, jotka koostuvat seuraavista sanoista. Suurempi silmäluku luetaan aina ensin. Tasasilmien nimet ovat poikkeuksellisia:

1 ess 1 1
ess-pari
2 dus (luettava kai "duus")
2 2
dus-pari
3 kolme, paitsi tress-ess, troia-dus
3 3
tralloja vain
4 neljä 4 4
nelikkoja
5 sinka 5 5
sinkoja vain
6 kuusi 6 6
kuusia vain

Nappuloita siirretään kummankin nopan osoittaman määrän askeleita, samaa tai useampia nappuloita. Tasasilmät lasketaan kaksinnettuna, siis ikään kuin noppia olisi neljä. Nappulaa ei saa siirtää nuolelle, jossa on kaksi tai useampia vastustajan nappuloita, ns. vyö. Vöitä saa ruveta tekemään vasta toisen neljänneksen viimeiselle nuolelle ja sitten pelaajan puoleiselle puoliskolle koko matkalle. Jos nappula sattuu nuolelle, jossa on vastustajan yksittäisnappula, tämä nappula tulee lyödyksi laudalta. Vastustajan täytyy saada nappulansa takaisin laudalle, ennen kuin hän saa siirtää nappuloita. Laudalta lyöty nappula asetetaan nopan silmäluvun osoittamalle nuolelle pelaajan ensimmäiseen neljännekseen.

Vyön murtaminen on sallittua, jollei pelaaja pääse useiden vierekkäisten vöiden yli yhdellä nopalla tai ei saa lyötyä nappulaansa muuten laudalle. Ensimmäiseen neljännekseenhän ei pelaaja saa tehdä vöitä, joten omat nappulat voivat olla tiellä.

Nappuloita saa ruveta pelaamaan eroon vasta kun kaikki ovat viimeisellä neljänneksellä. Silmäluku saa olla suurempi kuin nappuloiden jäljellä olevien askelten lukumäärä.  Eropeli keskeytyy, jos joku nappuloista lyödään, ja nappula täytyy kulkea laudan kautta ja palata viimeiseen neljännekseen. Eroon pelatut nappulat siirretään valmiiksi lähtökohtaan (pelin aikana tälle kärjelle vielä siirretyt nappulat asetetaan reunalistalle).

Eropelin lisäksi voittaa, jos järjestää nappulansa tasaisiin pinoihin viimeisille nuolille.
Kruunupeli: 3-3-3-3-3
Kaksoiskruunupeli: 5-5-5
Porraspeli: 3-5-7
Maalipeli: 15
Voi myös voittaa, jos on lyönyt niin paljon vastustajan nappuloita, että hän ei voi saada niitä takaisin laudalle. Vastustajasta sanotaan tällöin tulevan Jan l. Janne. Jos nappulat lyödään murtamalla vyö, sanotaan häntä murtojanneksi. Tällainen peli on kahden pelin veroinen.

Sanomattakin on selvää

Kyseessä on selvä ruotsalainen lautapeli (svenskt brädspel, bräde), johon paras lähde on Tom Wilsonin "Illustrerad spelbok" (1888). Vasamuseets brädspelsvänner yrittää elvyttää peliä. Tässä on heidän sääntönsä:
Spelregler
Lyhennetty, hyvin selvä versio englanniksi:
http://www.bkgm.com/variants/SwedishTables.html
Näiltä sivuilta löytyy myös kuvaukset useista muista lautapelin pelilaudalla pelattavista peleistä.

Muita sääntöjä:
Rules for Swedish Boardgame
Bräde Lipton (vanhasta lähteestä)
Svenskt brädspel - regler
Bräde
Bräde
Tom Dahlstedt: Brädspel
Nordisk familjebok
Ja tässä mahdollisuus pelata peliä verkossa:
Svenskt brädspel på nätet

Monissa tapauksissa säännöt ovat isovanhempien opettamia.

On epäselvää, kuinka paljon lautaa on Suomessa pelattu vai onko Jäämaa kääntänyt suoraan ruotsista. Todennäköisin lähde siinä tapauksessa olisi Tom Wilsonin "Illustrerad spelbok" (1888). Jäämaa kuitenkin sallii yli viiden nuolen vyöt, jotka Wilson hyväksyy vain, jos pelaaja on lyönyt vastustajan viimeisen laudalla olevan nappulan. Lisäksi heittojen nimet ovat hieman erilaiset kuin Jäämaalla, sillä kuudella alkavat heitot luetaan ikäänkuin ne olisivat kaksinumeroisia lukuja: sextifem. Toisaalta Jäämaa numeroi pelilaudan nuolet samalla tavoin kuin Wilson.

Jäämaan säännöt ovat melko täydelliset. Sitä ei mainita, että pelaajan täytyy käyttää silmäluvustaan mahdollisimman suuri määrä, mikä pätee myös eropelissä. Jos ei ole laillista siirtoa, toinen tai molemmat nopat jäävät käyttämättä. Eropelissä silmäluvun ei tarvitse mennä tasan, jos laudalla ei ole nappulaa, joka vaatisi suuremman silmäluvun.

Muutama käsite ja termi Jäämaalta puuttuu. Ruotsissa voidaan voitaa "munkilla". Häviäjästä tulee munkki, jos hänellä on laudalta lyötyjä nappuloita silloin, kun vastustaja saa pelin lopetetuksi. Tästä voi saada lisäpisteitä, jos pelataan useita eriä. Jäämaalla ei ole pistelaskusta muuta mainintaa kuin että Janne on kaksin verroin arvokkaampi kuin tavallinen voitto. Tämä kuitenkin mahtuu ruotsalaisen lautapelin vaihtelurajojen sisälle, sillä Wilsonin mukaan jan ja maalipeli ovat kahden pisteen arvoisia. Pistelasku ei tietysti ole kovin oleellinen isovanhemmilta opituissa peleissä, sillä näillä ei ole aikaa pelata monta erää, eikä varmaankaan pelata rahasta.

"Lautapeliä pelataan sellaisilla laudoilla (ennen oli erikoisia kalliita lautapelipöytiäkin!) kuin piirustus osoittaa." Vieressä on valokuva, joka on backgammon-lauta. Ruotsalainen lautapelipöytä on veralla päällystetty. Nuolet ovat hiukan runsaat kaksi kertaa pitempiä kuin kantansa. Pelilaudan vasen ja oikea puolisko ovat kutakuinkin neliön muotoiset, niin kuin vanhoissa eurooppalaisissa taitettavissa laudoissa. Pelilaudan neljänneksiä erottavat lyhyet runsaan puolen nuolen pituiset väliseinät. Lyödyt nappulat pannaan keskelle nuolten kärkien väliin. Vöihin nappulat ladotaan pinoihin, lähtökohtaan kolmeen pinoon ja muuten kahteen yhtä suureen. Pariton nappula pannaan puoliksi kummankin pinon päälle. Pöytä ei ole taitettava ja siitä puuttuu backgammon-laudan väliseinä, jonka päälle lyödyt nappulat on tapana asettaa. Backgammon-lauta saattaa olla kokonaisuudessaan lähes neliön muotoinen, toisella puolellahan on usein tammilauta.

Jäämaa ei käytä sanaa toisen neljänneksen viimeiselle nuolelle, johon pelaaja saa muodostaa ensimmäisen vyönsä. Ruotsiksi tämä on huk, ranskaksi coin, jotka molemmat tarkoittavat ‘nurkka’. Samasta nuolesta käytetty saksan Hucke voi myös tarkoittaa nurkkausta. Hän ei myöskään käytä pelilaudan neljänneksestä mitään nimeä. Wilson käyttää termejä bräde ja fält (saksassa Feld), joten 'kenttä' kävisi suomalaiseksi vastineeksi. Band 'vyö' tarkoittaa tynnyrin vyötä. Koska siihen liittyy verbi binda 'sitoa', voisi käyttää sanaa side.

Lautaa on pelattu Suomessa vielä 1950-luvulla, ainakin joissain ruotsinkielisissä perheissä. Mitään tietoa ei ole siitä, onko peliä pelattu jo ennen autonomian aikaa ja mistä esimerkiksi pelilaudat olivat peräisin.

Seuraavassa Christoffer von Bonsdorffin kuvia lautapelipöydästä ja tietoja pelistä:
Tässä vihdoin kuvat lautapöydästä. (Arpakuutiot eivät ole alkuperäisiä) 
Kysyin isältäni joka sanoi että pöytä oli huvilassa jo 1900-alusta. Hän
väitti että keskipalkin ei kuuluisi olla pöydässä ja että kyseessä on
valmistusvirhe. Kun hän sodana aikana oli lapsena Ruotsissa hän oli pelannut
jossain kartanossa pöydällä, jolla ei ollut tätä palkkia. Luulen kuitenkin
että kyseessä ei ole virhe vaan että arpakuutiot tulee heittää sitä vastaan.
Pöytää pidettiin isäni lapsuudessa huvilamme palvelijoiden huoneessa,
jossa sitä käytettiin tavallisena pöytänä. Palvelijat olivat vähän harmissaan
kun sitten joutuivat luovuttamaan pöydän pelikäyttöön. Luulen kuitenkin että
sitä oli pelattu talossa aikaisemmin.


Olen tsekannut pelin säännöt ruotsalaisilta nettisivuilta, ja säännöt täsmää aikalailla meidän 
käyttämien sääntöjen kanssa, eli lyönneistä on aina käytetty seuraavat nimitykset:
11 essen-par,
21 dus-es, 22 dusen-par,
31 tres-es, 32 troja-dus, 33 trallorall,
41 kvarta-ett, 42 kvarta-dus, 43 kvarta-tre, 44 kvartaner,
51 sinka-ett, 52 sinka-dus, 53 sinka-tre, 54 sinka-fyra, 55 sinkurmong,
61 sexti-ett, 62 sexti-två, 63 sexti-tre, 64 sexti-fyra 65 sexti-fem ja 66 sexorall.
11 22 33 44 55 66 tarkoittaa 4x1, 4x2 jne.
Ei tunnettu pistelaskentaa mutta arvoasteikko oli suurin piirtein näin, alimmasta ylimpään.
-Struntspel
-Munk, jossa vastustajalla oli yksi lyötynä.
-Dubbelmunk jos kaksi lyöty.
-Enkelt kronspel
-Enkelt kronspel munk jos sen lisäksi yksi lyöty jne.
-Dubbelt kronspel ja Trappspel
-Oppspel.
-Jan
-Korkein oli Sprängjan, joka muistaakseni saatiin jos Janin lisäksi sai lyötyä jonkun parin (band),
siis vastustajalla oli 6 paria peräkkäin, jolloin niitä sai lyödä.
Peli aloitettin heittämällä arpakuutiot. Se
joka sai alemman numeron sai aloittaa.
Lisäksi sellaisia termejä kuin
-Huk, ensimmäinen kenttä johon sai laittaa parin.
-Bomarsund = parit vastustajan kentillä 5 ja 6 yhtaikaa.
-Fåt (faute) = nappuloita ei voi siirtää
Heittojen nimet tulevat ruotsin ja saksan kautta muinaisranskasta. Tässä yksi ruotsalainen versio:
Slagens namn

Saksassa sanat olivat Seß, Zink(e), Quater, Drei, Daus, Eß, tasasilmistä alle Seß, alle Zinken, alle Quater, alle Drei, alle Daus, alle Eß. Sanat esiintyivät jo muinaisyläsaksassa, mutta vain Daus löytyy nykyisin sanakirjasta. Alasaksassa on esiintynyt troiedus, josta troija-dus tulee.  Englannissakin on viime aikoihin saakka käytetty nopanheitoissa lukusanoja sice, cinque, cater~quatre, trey, deuce, ace, 1 1 on ambesace, 2 2 two deuces j.n.e. Nämäkin sanat ovat jo 1200-luvulla lainattuja.  Turkissa käytetään osin persialaisia lukusanoja. Kaikissa näissä kielissä luetaan suurempi silmäluku ensin.

Historiaa

Lautapelin pelilaudalla pelattavat pelit ovat erittäin vanhoja ja laajalle levinneitä. Egyptistä tiedetään vain kuvia, mutta jo muinaisessa Roomassa pelattiin lautaa nimellä "tabula" 'pelilauta' samantapaisilla säännöillä. Sama nimi on käytössä eri kielissä, "tavola reale" Italiassa, saksassa vielä Lutherin käyttämä "Wurfzabel" (Zabel<tabula), "tables" englannissa ennen kuin nimi "backgammon" tuli käyttöön 1600-luvulla, "ταβλι" kreikassa, "tavla" turkissa. "Lauta" ja ruotsin "bräde" tietysti ovat merkitykseltään samoja, samoin persian تخته "takhte" pelin nimessä تخته نرد "takhte nard".

Muilla mailla vierahilla

Ruotsalainen lautapeli on kehittynyt revertier-nimisestä alunperin luultavasti hollantilaisesta pelistä (verkeer~verkeren, Verkehren), jossa on muuten samanlaiset säännöt, mutta pelin voi voittaa vain pelaamalla nappulat laudalta pois tai tekemällä janin (jota termiä ei käytetä). Janilla voittaminen lasketaan kaksinkertaisesti. Aloituksen voittaa korkeimman silmäluvun heittänyt, niin kun yleensä pohjoismaiden ulkopuolella. Revertier puolestaan muistuttaa rencontrat-peliä, jonka Alfonso X Viisas kuvailee 1200-luvulla (alkuteksti ja käännös). Islantilainen lautapeli muistuttaa suuresti ruotsalaista lautapeliä, joten pelit ovat todennäköisesti melko vanhoja.

Euroopan mantereella on lautapelin pelilaudalla pelattuja pelejä useimmiten kutsuttu triktrakiksi. Merkittävin versioista on ranskalainen trictrac, hyvin monimutkainen peli, jossa saa pisteitä pelin aikana. Nappuloita ei lyödä, mutta lyömisen mahdollisuudesta saa pisteitä. Italialaisessa toccadeglissä (toccadille, toc, tokadille) on sama periaate.
Le jeu de Trictrac
The Trictrac Home Page

Kun trictrac jäi pois muodista, Ranskassa pelattiin peliä, nimeltä jacquet, jossa ei lasketa pisteitä pelin aikana, vaan voittaja on se, joka ensin saa nappulat pelatuksi eroon. Pelaajat aloittavat samasta päästä lautaa ja pelaavat vastakkaisiin suuntiin. Muita nappuloita saa siirtää vasta kun yksi nappuloista, "postiljooni, kuriiri", on viimeisellä neljänneksellä. Postiljooni kulkee nuolten kärkiä pitkin, kunnes pääsee määränpäähänsä. Nappuloita ei lyödä.
Jacquet de Inconnu
Muitakin versioita on. Wilson mainitsee Versailles'n jacquet'n, jossa tasasilmistä kerrotaan noppien silmät keskenään. Seuraavassa versiossa vain heiton 3-3 silmät kerrotaan keskenään: REGLES DE JEUX

Tom Keith, ilmeisesti Murrayn kirjaan nojaten, olettaa lyömisen olevan jacquet'ssa mahdollista. Tämä saattaa olla jokin toinen versio.

Saksassa on lautaa pelattu lautaa tavallisesti nimellä Puff, jonka Rosendahlin Saksalais-suomalainen sanakirja (9. p. 1954) kääntää "lautapeli". Pelistä on kaksi versiota, pitkä ja vastakkainen. Pitkässä puffissa mennään samasta neljänneksestä samaan suuntaan. Vastakkaisessa lähdetään siitä, mihin vastustaja lopettaa ja pelataan eri suuntiin. Alkutilanteessa nappulat ovat laudan ulkopuolella ja ne pitää saada kaikki laudalle ennen kuin saa siirtää. Jos nopalla heitetään tasasilmiä, siirretään myös nopan alapuolen silmät, n.k. nopan käännös, samoin joskus heitosta 2 1 (Matthias Malan kirjassa "Backgammon-Spiele" (1992) vastaavanlainen kohtelu annetaan ensimmäisen heittovuoron arvonnassa saadulle silmäluvulle, nimeltään "Generalpasch"). Nopista pitää käyttää ensin pienempi silmäluku ja yläpuoli ennen alapuolta. Heitosta menee loput hukkaan, jollei pysty käyttämään silmiä tässä järjestyksessä.

Puffin eri sääntöversioissa on kaikissa eri säännöt tasasilmien käytölle. Tavallisesti saa saa toista kertaa tasasilmiä heittäessään laskea sekä yläpuolen että alapuolen kaksinkertaisesti ja lisäksi vielä heittää uudestaan. Joskus käyttämättömät silmät siirtyvät vastapelaajalle.

Puffista käytetään myös nimeä trick-track, Hollannissa tric-trac. Trick-trackina kuvatuille versioille on yhteistä heiton 2-1 kohtelu tasasilminä. Amerikkalainen Acey-deucey on puffin muunnos backgammonin alkuasemalla.
Meyers Konversationslexikon. Artikkeli on kaksisivunen.
Spieleinfos - Beschreibungen und Bilder zu Spielen
http://www.derbackgammonfreund.de/spielregeln/spielregeln_puff.php
Backgammonvarianten PDF-tiedosto

Tarun mukaan lautapeli on keksitty Persiassa (tapahtumasta on italiaksi kokonainen kirja). Varhaisimmat kirjalliset lähteet ovat kuitenkin Intiasta. Koska peliä on todennäköisesti pelattu aikaisemmin jo muinaisessa Roomassa ja ehkä vieläkin aikaisemmin, saattaa olla että tällöin keksittiin vain uusi alkuasema, joka sitten levisi luultavasti ristiretkeläisten mukana Eurooppaan. Englannissa se syrjäytti muut versiot ja sai nimen backgammon.

The Origin of Backgammon kuvaa pelejä, joissa on backgammonin alkuasema, joka perityy ehkä jo 1000-luvulta ja on levinnyt Kiinaan ja Japaniin saakka. Tässä alkuasemassa pelaajan nappuloita on valmiina laudan joka neljänneksellä. Tästä johtuu pelin vanha nimitys romaanisissa kielissä: todas tablas, toute table/toutes tables.

Peli on alkuperäisessä muodossaan erittäin suosittu Lähi-idän maissa, joissa on myös muita lautapelin pelilaudalla pelattavia pelejä. Englannissa peliin lisättin 1600-luvulla ns. backgammon, eli kolminkertainen voitto, jonka saa jos häviäjällä on vielä nappuloitansa ensimmäisellä neljänneksellä. Amerikassa keksittiin 1920-luvulla panoksen kahdentaminen, joka kuulemma lisää pelin jännittävyyttä, todennäköisesti kuitenkin vain rahasta pelataessa. Nykyisiin virallisiin sääntöihin kuuluu myös, että ensimmäisen siirtoon käytetään arvonnassa saadut silmät. Tätä sääntöä ei Lähi-idässä käytetä ja Englannissakin se oli aiemmin valinnainen. Perinteisesti Lähi-idässä ei myöskään käytetä noppakuppia eikä kahta paria noppia. Noppia ravistellaan kourassa ja ne heitetetään laudan ulkopuolelta laudalle.

Kreikassa on tapana pelata useita eri pelejä peräkkäin, ensiksi backgammonin kaltainen πόρτες (portes "ovet"="vyöt"), sitten πλακωτό (plakoto "painettu") ja viimeksi φεύγα (fevga "juokse"). Plakotossa ei lyödä, mutta vastapuolen yksinäisnappulan saa vangita (painaa) omien nappuloittensa alle. Pelaajat lähtevät laudan samasta päästä ensimmäiseltä nuolelta.

Fevgassa ei myöskään lyödä, joten nuolen saa suljetuksi yhdellä nappulalla. Alkuasema on sama kuin meillä, nappulat on vain tapana pitää kädessä paria lukuunottamatta. Pelaajan pitää edetä ensimmäisellä nappulallaan kolmanteen neljännekseensä, ennen kuin saa siirtää muita nappuloita. Ensimmäiseen neljännekseensä pitää pelaajan jättää ainakin yksi vapaa nuoli vastustajalle. Muualle saa tehdä yli viiden nuolen vyön, mutta se täytyy avata, jos vastustajan kaikki nappulat on koottu sen takana olevalle nuolelle. Peli on melko lailla saman tapainen kuin jacquet.

Turkissa pelataan samoja pelejä eri nimillä. Plakoto on esir tai hapis "vanki", fevga on mültezim "veronkerääjä, publikaani", mülteci "pakolainen" tai dönmece "kääntyen". Heittojen nimet ovat suurelta osin persiaa.

Persiasta ei tiedetä muita omituisuuksia kuin että viimeisellä kentällä ei sa vastustajan lyönyttä nappulaa siirtää vyöhön turvaan. Venäjällä tällaista peliä sanotaan kaukasialaiseksi lautapeliksi (кавказские нарды). Heittojen nimet ovat puhdasta persiaa. Hallussani olevan persiankielisen lautapelikirjan vanhoista valokuvista päätelleen nappulat saattoivat olla nuijamaisia niin kuin Kiinassa.
 
Venäjällä lautaa pelataan kahta lajia, lyhyttä ja pitkää. Pelin nimi  нарды nardy tulee suoraan persiasta. Muunnoksia on paljon. Lyhyt peli on sama kuin Lähi-idän backgammon, ilman Englannissa ja Amerikassa tehtyjä uudistuksia. Siitä siis puuttuu kolminkertainen peli l. backgammon ja kahdennus. Panoksia voidaan kasvattaa, mutta tavallisesti aritmeettisessa sarjassa (1-, 2-, 3-kertaiseksi j.n.e). Sekä heittojen että panosten nimitykset tulevat turkin kautta. Pelilaudassa on usein pyöreä syvennys nuolen kannassa.
Нарды правила
Длинные нарды
Pitkässä pelissä alkuasema on sama kuin meillä. Heiton voittanut aloittaa. Talosta saa lähteä samalla heitolla vain yhdellä nappulalla, paitsi ensimmäisellä vuorolla, jos nappula joutuu matkallaan vastustajan taloon tai jo siirrettyyn nappulaan. Nappuloita ei lyödä. Kuuden nuolen sillan saa tehdä vain jos sen on ohittanut ainakin yksi vastustajan nappula. Kaikkia nappuloita ei siis saa sulkea paikoilleen.

Нарды, правила игры в нарды
Нарды: Основные правила игры
Pelilauta (ulkoa)
Lautoja
Online

Venäjällä tunnetaan myös tbilisiläinen lautapeli l. hatšapuri (хачапури 'juustopiirakka'), jota pelataan kuin pitkää lautapeliä, mutta alkuasema on eri. Vain 4 nappulaa on pitkän lautapelin tavoin 24 askeleen päässä lopusta ja loput 6 askeleen päässä, siis viimeisen kentän alussa. Alkuasemista saa siirtää useampia nappuloita samalla heitolla. Pelin lopputulos on eroonpelattujen nappuloitten erotus. Jos hävinnyt pelaaja ei ole saanut laudalta yhtäkään nappulaa, piste-ero (15) lasketaan kaksinkertaisena.

Kiina: shuanglu 双陆
Kiinaan on lautapeli levinnyt tarinan mukaan Intiasta. Säännöt ovat epäselvät, luultavasti samat kuin Japanissa, mutta alkuasema on sama kun backgammonin. Pelivälineet ovat hyvin erilaiset kuin meillä päin. Peli mainitaan vielä 1800-luvun alun romaaneissa.
http://perso.wanadoo.fr/bckg/english/shuanglu.htm
- 象牙双陆 Kiinalainen lauta ja nappulat Ming-dynastian ajalta. Tekstin mukaan pelin voittaa se, joka saa nappulat ensiksi ulos.
舶来棋戏— —双陆 Arkeologinen löytö Liaoningistä. Tekstin mukaan peli voitetaan, kun kaikki nappulat saadaan viimeiseen neljännekseen. Lauta 52,8*35,4 cm, nappulat 4,5 cm korkeita, pohjan läpimitta 2,5 cm.
玉 双陆棋 Jadesta tehdyt kauniit kiinalaiset nappulat.
契丹双陆
古 老的双陆棋 (kaksisivuinen)
Seuraavassa selvät kiinankieliset sivut kiinalaisesta lautapelistä, joissa on lähes pelattavia sääntöjä. Lähi-idän lautapeli on yksi muunnos.
双陆棋桌与双陆棋(二)
双陆棋桌与双陆棋(三)
Tällä Kiinan santelipuuhuonekalulehden sivulla sivulla on osin aika selvät kuvaukset vanhoista lautapeleistä, 15 muunnoksesta. Pohjois-Kiinassa pelattu tavallinen lautapeli (北地平双陆) muistuttaa Lähi-idän peliä, siis backgammoniä ilman backgammoniä. Ainoa ero on, että tasasilmiä ei pelata kahdennettuina vaan niistä saa uuden heiton.
The Origin of Backgammon-sivuilla on myös uusi sivu, jossa on nyt erilaisten lautapelin pelilaudalla pelattujen pelien alkuasemia. Nämä eivät tunnu oikein täsmäävän edellisen linkin kanssa.
Shuanglu chess Merkillinen pelilauta, Hong Kong Heritage Museum. Kiinassa on nykyisin tapa lisätä sana "šakki" jokaisen lautapelin nimeen ja se käännetään myös englanniksi. Perinteisissä peleissä ei tällaista ollut. Peliä  ei siis tekstistä huolimatta pelata šakkilaudalla.


Asian Games: The Art of Contest Aasialaisia pelivälineitä. Kaunis persialainen lauta, johon on linkki alempana tällä sivulla.
Asian Art - E&J Frankel, New York Kauniita kiinalaisia pelilautoja ja nappuloita.
Mielenkiintoista on, että kiinalaisissa pelilaudoissa on neljännesten välissä puoliympyrä ja kiilojen sijasta pienet ympyrät. Tässiaisia olivat muinaiset roomalaiset pelilaudat.
http://insaph.kcl.ac.uk/ala2004/inscription/eAla070.html

Vanha kuva "arabialaisen lautapelin" pelaamisesta
Maalaus
Korea: ssang-ryuk
Sang-ryuk Kussakin neljänneksessä on vain viisi paikkaa nappuloille.
Pelilauta
Nappuloita
Kiva pelilauta, jossa on laatikko nappuloille, kuvittamassa hyrrän pyöritystä
Lauta
Sama lauta


Japani: ban-sugoroku
http://www.sengokudaimyo.com/miscellany/sugoroku.html

http://www.sengokudaimyo.com/shop.html Pieniä lautoja pahvilla sivun loppupuolella.
http://www.tamagawa.jp/features/data/bn_200412.html Nykyaikainen pelkistetty japanilainen lauta, mahdollisesti eteläkiinalaisesta mallista kehittynyt. Laudan ruudut ovat 3–4 kertaa leveytensä pituisia ja niiden välillä oleva tila noin 2 ruudunleveyttä leveä. Laudalla pelataan myös yksinkertaisempia pelejä, todennäköisesti europpalaisia.
Nara National Museum Vanha japanilainen lauta, joka muistuttaa kiinalaisia lautoja pisteineen ja puolikuun muotoisine "portteineen".
http://blog.goo.ne.jp/nobunaga1567/d/20050714
Lyhyet säännöt
新撰雙陸独稽古 Kokonainen skannattu kirja.

Säännöt japaniksi eri versioille. Shift JIS -koodaus.
Laudalla pelataan myös pelejä joiden alkuasema muistuttaa eurooppalaisia lastenpelejä Les Dames Rabattues, Le Garanguet

Lautoja

Ruotsalainen (osa)
Triktrak-pöytä
Triktrak-pöytä
Vasa-laivasta löytynyt lauta

Turkkilaisia
http://www.anatolianartscenter.com/tavla.htm

http://fr.wikipedia.org/wiki/Trictrac

http://de.wikipedia.org/wiki/Kv%C3%A1trutaflhttp://dynamic-image.de/page/kabinett.htm

http://dynamic-image.de/bilder/kabinett/trictrac.jpg
V. 1643!!! Vuosiluku väärään esineeseen

http://www.heritagemuseum.gov.hk/english/exhibition_highlight_file/exhibition_sel_past_result.asp?exid=81

http://kaleidoscope.cultural-china.com/en/11Kaleidoscope2118.html

http://www.archeozoo.org/fr-article77.html

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.cultural-china.com/chinaWH/images/zimages/490bb58533cc1ea75b6299107bae9fc8.jpg&imgrefurl=http://www.cultural-china.com/chinaWH/list.php%3Fsky0TMVMukzATL9Mjky9TLpMxEzFTA%3D%3D%26skzDTKVMykyaTJVMjkyCTIJM%26t0yyTL9Myky2TMZMjkyFTA%3D%3D&usg=__TX0E9hX5q83mIvqpVE4iuBo9ETY=&h=112&w=150&sz=13&hl=en&start=32&um=1&tbnid=_F9VQmF89OA9gM:&tbnh=72&tbnw=96&prev=/images%3Fq%3Dshuanglu%26start%3D18%26ndsp%3D18%26um%3D1%26hl%3Den%26sa%3DN
Hollannista v. 1598
1850-luvulta (ellei niitä ole myyty)
Irlantilainen 1850-luvulta
Lauta Azerbaidžanista, iso, matalat reunat.
Turkkilaisia. Laatikon pituus yleensä n. 50 (büyük boy 'iso koko', tavallisin koko), n. 40 cm (orta boy 'keskikoko'), n. 30 cm (küçük boy 'pieni koko'). Yakma tavla on sellainen, johon kuviot on poltettu. Parhaiten saatavilla eBay.de:stä, jossa on myös runsaasti upotuskuvioisia lautoja.
Persialainen taitettava lauta 1800-luvun alusta. Sivut taittuvat jännästi alle. 69 x 45 x 11,2 cm avattuna; 69 x 16.4 x 16,8 cm suljettuna.
Persialainen miniatyyri

English summary


A form of the game of tables has been played in Finland. To my knowledge there is only one description of the game in Finnish, originally printed in 1934. The game is the same as Swedish Tables, a form of Revertier, and almost the same as Kotra in Iceland. The only important difference from the Swedish rules as published in Wilson's "Illustrerad spelbok" (1888) is that making more than five consecutive points is allowed. These can however be broken (hit). There is no scoring but the end plays are considered to be of different values.

It is quite possible that the game has only been played by Swedish speakers in Finland. The terms for the throws are originally Ancient French, which have come down through Low German and Swedish.  An interesting thing is that most languages use or have used foreign numerals for the throws.

When backgammon came to Finland in the 1970s, the introducers had no knowledge of the traditional game and backgammon terminology was imported wholesale as bad translations like "point" (on which the men are placed) translated as 'dot, full stop, point of scoring'.

It should be noticed that The compleat gamester: in three parts edited by Charles Johnson describes the Game of Verquere, which is a purer Dutch form for Revertier. He uses the term JOHN for the case where a player loses because he cannot enter all the hit men.

I also describe many other games of tables. The one not described in English on the Web is Tbilisian Tables a.k.a. Khachapuri  (хачапури 'cheese pie') described on Russian pages. It is played like the game called Long Tables in Russian (Длинные нарды, Narde), a game like Mültezim with no hitting, but only 4 of the men are on point 24, the rest being on point 6. More than one men can be played from the initial piles on one throw. The score is the difference of the men borne off. In case of gammon the score is doubled.

There is some information available on Chinese games of tables. It seems that the Common Tables of North China (平双陆) was similar to Middle Eastern Tables, that is it was like backgammon without backgammon.

Kotisivu

Appendix


I am adding a little description of Chinese games of tables which I do not have in the Finnish text. The chief source is a Song dynasty book Pǔshuāng 谱双 by Hóng Zūn 洪遵 (1120–1174) of which I have a reprint from 1991. There are also two articles in Chinese by Hú Déshēng (another link) where the contents are mostly paraphrased in more modern Chinese. Part one of the article cannot be found online but parts 2 and 3 are good (alternative sites: 2, 3). Hu Desheng's source seems to be slightly different from my edition and the table positions seem to refer to different games.

The descriptions in Pushuang start with illustrations of play. There are scans of all of them here: http://pagesperso-orange.fr/bckg/english/pushuang.htm, but these are slightly different from the edition that I have, which means the pictures have been copied manually. The illustrations are followed by descriptions of individual games, each preceded by a picture of the starting setup. Presumably all the games following an illustration use that setup. At the end there are chapters with general information, history, board and men, dice, gambling, terminology and miscellaneous information. These describe moving, hitting, entering, covering points and bearing off in a way that is similar to backgammon. I have not studied the foreword and the appendix and they are hard to understand.

Table positions can be described with a modified backgammon notation. I will use 25 for bar/hand, 0 for off. 1=24 means that one player's 1 is the other player's 24. So the setup for backgammon is 1=24; 24(2), 13(5), 8(3), 6(5).

Scoring is described in terms of chips. A gammon would be two chips.

1) 北双陆 Běi shuānglù Northern Tables
The tables variations of Northern China use a table that is similar to old Roman game boards but without the middle line.
http://insaph.kcl.ac.uk/ala2004/images/photo/full/91_E_18A.jpg

1=24; 24(2), 13(5), 8(3), 6(5).
1.1) 平北双陆 Píng běi shuānglù Ordinary Northern Tables, also called 契丹双陆 Qīdān shuānglù  Khitan Tables.
This game is like backgammon, but there is no backgammon (three chips) and doublets are not played double. White pieces move from left to right (clockwise since in the diagrammes right is on the left). This is the same in all the games.

Hu Desheng says that you get a new throw for a doublet but I cannot find that for this game.

1.2) 打间双陆 Dǎjiān shuānglù Interval Tables
End position: 12 pieces arranged in pairs on the other side of the board with an intervening empty point between every occupied point. You get a chip if you achieve this, and a second chip if you do it again (if there is an empty point behind the sequence).   Hu Desheng says that there is no bearing off but this is not mentioned in my source.

1.3) 回回双陆 Huíhuí shuānglù Muslim tables
When bearing off the fall of the dice is not relevant. Any two men are borne off each turn. This means in effect that the winner is the player who first enters all his men into his home table.

1=24; 24(5), 12(5), 7(5)
1.4) 三梁双陆 Sānliáng shuānglù Three Point Tables, also called 汉家双陆 Hànjiā shuānglù Chinese Tables.
The beginning arrangement is different from the previous game. There are three dice. Bearing off is normal.

1.5) 七梁双陆 Qīliáng shuānglù Seven Point tables
Explained after Dǎjiān shuānglù and Huíhuí shuānglù, and again in detail after Sānliáng shuānglù, so the beginning setup is not clear.

The game is called Seven Point Tables because if 14 men are moved to the other side of the board and arranged (how???) the player wins one chip. If you do it again you gain another chip. Otherwise it is like ordinary Northern Tables.

The second passage mentions that if there are empty points behind your men you can repeat the configuration of seven covered points. If the adversary has not made seven points you win a double chip. The last sentence is unclear: if you get a large throw of the dice and you have already moved the man on point 6, it is called exposing the head and you lose three chips.

Hu Desheng presumes that there are seven covered points in the initial setup.

2) 广州双陆 Guǎngzhōu shuānglù Guangzhou tables
1=24; 24(2), 13(5), 8(3), 6(5).
There are five games in this group. The board looks different and the terminology is different but the play is much like the northern variants. I suspect Guangzhou refers to an administrative area around present day Canton.

2.1) 啰赢双陆 Luōyíng shuānglù Luoying Tables
The board has different markings but the play is the same as ordinary northern tables. Apparently Luōyíng means nothing else.
  
2.2) 下囋双陆 Xiàzān shuānglù  Xiazan Tables
Moving is like in Luōyíng tables but if you throw a doublet you move four men and you get a new throw. The meaning of Xiàzān is unclear.

2.3)   不打双陆   Bùdǎ shuānglù No hit tables
Moving and the starting position are like in normal tables. There are no dice, nor is there any hitting. A person determines the throw in secret. The sum of the pips must be seven. (This could be done with one dice.)
Hu Desheng: two colours can be placed on the same point.

1=24; 25(12)
2.4) 佛双陆 Fó shuānglù  Buddha Tables
Played by children in the province of Guangzhou. There are only twelve men. They are in hand at the beginning and have to be entered before moving. It is not quite clear how they are entered but it seems that there has to be two men on each point from 24 to 19 before one can start moving. The men are borne off at the end. The markings on the board are slightly different from the previous games.

1=24; 24(5), 13(5), 7(5)
2.5) 三堆双陆   Sānduī shuānglù Three-stack tables.
Similar to northern Three-Point tables.

3) 南番双陆 Games in South-East Asia
1=24; 24(2), 13(5), 8(3), 6(5).

3.1) 四架八双陆 Sìjiàbā shuānglù
The game has two dice. The starting position is somewhat different but otherwise like Luōyíng tables. If a player manages to arrange three men on five points at the end, he wins two games.

This game is played in South-East Asia, in Champa in present-day Vietnam, and in countries in the Malay archipelago, but also known in Canton. The text gives terms for the equipment. There are numerals in Cham and Khmer. The Cham ones are clearly related to Malay:  1
萨   sa-, 2 涂打 túdǎ dua, 3 帝伽 dìjiā (<dìgā) tiga, 4 unidentifiable 后~暗, 5 班滓 bānzǐ  panca, 6 喃 nán enam. The word 巴僧 bāsēng ‘play at tables’ may be pasang ‘board’.

As for Khmer only 1 枚 méi muŏy and possibly 5 班 bān prăm are recognizable.

3.2) 南皮双陆 Nánpí shuānglù
Played in Calicut in Kerala. Game similar to ordinary tables. Dice 4-sided, no 1, no 6.

3.3) 大食双陆 Dàshí shuānglù Tajik tables
The board is a mat woven with white on a bluish background. The diagrammes clearly have thirteen points on both sides and the scanned image of the game seems to have fourteen. It is possible that it has thirteen points on both sides and the middle one represents the bar, which is what is often seen in Persian illustrations. The board is placed lengthwise between the players.
Three dice. For a doublet you get a new throw, for a triplet a chip and a new throw. To round a corner needs a doublet, whatever that means. When you enter your men on your inner table, you get a chip if they are not dispersed. 
Hú Désheng’s interpretation is that there must be three men on each of five consecutive points, but this wording is taken from sìjiàbā shuānglù. He also says that doublets and triplets are repeated only when bearing off.

The numerals are Persian or Tajik.
1 亦 yek, 2 涂打 túdǎ do-tâ, 3 栖打 xīdǎ se-tâ, 4 察打 chádǎ câr-tâ, 5 班打 bāndǎ panj-tâ, 6 失打 shīdǎ šeš-tâ.

4) 东夷双陆  Japanese tables: Only the equipment is explained.