Sainte-Laguën menetelmässä on sellainen edellisestä johtuva ikävä piirre, että sopivalla pyöristyksellä vähemmistö voi saada enemmistön paikoista. Näin käy esimerkiksi, jos vaalitulos on seuraavanlainen ja paikkoja 7. Puolueet C ja B saavat yhteensä 4 paikkaa, vaikka niillä on vähemmän ääniä kuin A:lla, joka saa 3 paikkaa.  

1 3 5 7
A 3900,00 1300,00 780,00 557,14
B 1900,00 633,33 380,00 271,43
C 1900,00 633,33 380,00 271,43

En tiedä, kuinka yleinen tämä ilmiö on. Mikään laskutapa ei ole täydellinen.

Sama ominaisuus on Haren-Niemeyerin menetelmällä. Sen vuoksi Saksan vaalilaissa on määräys, että jos puolue saa enemmistön äänistä, mutta ei enemmistöä paikoista, sille annetaan tasauspaikka (ns. enemmistöehto).


SVP SP FDP
Yhteensä
S 5100 1040 520
5
T 4800 1020 620
5
Yhteensä 9900 2060 1140

Jakamista täytyy todennäköisesti toistaa niin monta kertaa, että on syytä käyttää tarkoitukseen sopivaa tietokoneohjelmaa. Ohjelma siis löytää taikaneliöön oikeat luvut, mutta jakajien avulla voidaan tulos tarkistaa myös käsin. Jos vaalialuejärjestelmä välttämättä halutaan, tämä huippumatemaatikkojen kehittämä erittäin tyylikäs menetelmä on epäilemättä paras. Ohjelma on vapaasti saatavissa Internetistä Augsburgin yliopiston sivuilta.
D'Hondt: 5,47
Sainte-Laguë: 5,60
Hare-Niemeyer: 5,60